Nesland JM

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Nesland JM

Nesland JM
28.02.1999
Den genetiske informasjon er den samme i alle kroppens celler med få unntak. Likevel har man en stor variasjon i funksjon og utseende av de ulike celletyper. Dette skyldes at kun helt spesifikke...
Jensen P, Nesland JM
10.02.1999
Forskningsformidling er i tillegg til forskning og undervisning en hovedoppgave for de medisinske fakultetene. En særlig viktig målgruppe for denne formidlingen er leger i klinisk praksis. Når...
Børresen-Dale A-L, Lothe R, Nesland JM
30.04.1998
Grunnlag for økt sykdomsforståelse og bedret diagnostikk Molekylærmedisin er et felt i rask utvikling, og vår forståelse av sykdomsprosessene på det molekylære plan øker daglig. I dette nummer av...