Monika Kvernenes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Enhet for læring

Det medisinske fakultet

Universitetet i Bergen

Forfatterbidrag: ideutvikling, drøftinger rundt prosjektets avgrensning, innspill til intervjuguide, aktivt bidrag i prosjektets siste fase med selve manuskriptet.

Monika Kvernenes er førsteamanuensis i medisinsk pedagogikk og enhetsleder.

Artikler av Monika Kvernenes
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media