Monica Thallinger

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Intensivseksjonen

Avdeling for anestesi, intensiv og operasjon

Vestre Viken, Bærum sykehus

Hun har bidratt med datainnsamling, tolking av data og utarbeiding av manus.

Monica Thallinger er ph.d., spesialist i barnesykdommer og lege i spesialisering.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Monica Thallinger
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media