Mogens Jensenius

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Infeksjonsmedisinsk avdeling

Oslo universitetssykehus, Ullevål

Han har bidratt med innsamling og tolkning av data, revisjon og godkjenning av innsendte manusversjon.

Mogens Jensenius er spesialist i infeksjonsmedisin og overlege.

Artikler av Mogens Jensenius
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media