Merete S. Vevelstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Avdeling for rettsmedisinske fag

Oslo universitetssykehus

Forfatterbidrag: tolking av data og revisjon av manus.

Merete S. Vevelstad er ph.d., spesialist i klinisk farmakologi og overlege.

Artikler av Merete S. Vevelstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media