Marte Walstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marte Walstad

Marte Walstad
04.01.2007
Bente Bakken Rasmussens beskrivelse av virkeligheten ved et distriktspsykiatrisk senter hvor det mangler spesialister med diagnostisk og medisinskfaglig kompetanse, stemmer overens med fastlegenes...
Guri Rørtveit, Annetine Staff, Baard-Christian Schem, Lill-Tove Busund, Karl O. Nakken, Marte Walstad, Ola Dale, Terje Vigen
29.01.2009
For første gang er redaksjonskomiteens funksjoner og oppgaver nedfelt skriftlig. Vi publiserer nå en arbeidsbeskrivelse på nett Tidsskrift for Den norske legeforening har hatt en redaksjonskomité...
Marte Walstad
11.05.2006
Undersøkelser viser at nesten halvparten av unge som rapporterer at de trenger hjelp med helseproblemer, likevel ikke søker hjelp. En hindring kan være høye egenandeler. Marte Walstad Legeforeningen...
Marte Walstad
02.11.2006
Hvilke følger får det for kvaliteten av behandlingskjeden for pasienter med psykiske lidelser dersom tjenestene ved de distriktspsykiatriske sentrene ikke er gode nok? Bjærtnæs og medarbeidere...
Trond Egil Hansen, Marte Walstad
06.10.2005
Fastlegens populasjonsansvar omfatter forebyggende tjenester for barn og unge. Ulike modeller for organisering av helsestasjonsarbeidet bør utprøves Helsestasjonene er tuftet på på en medisinsk...
Marte Walstad
24.02.2015
Årets landsstyremøte finner sted i Trondheim fra onsdag 27. – fredag 29. mai. Møtet er åpent for alle medlemmer av Legeforeningen. Nidelven sett fra Bybroen. Foto Stein Runar Østigaard Som vertskap...