Marte Meyer Walle-Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Forskningsavdelingen

Vestre Viken, Bærum sykehus

Hun bidratt med datainnsamling, analyse av data, tolking av data og utarbeiding av manus.

Marte Meyer Walle-Hansen er lege og stipendiat.

Artikler av Marte Meyer Walle-Hansen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media