Markus Wiedmann

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Nevrokirurgisk avdeling

Nevroklinikken

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Forfatterbidrag: idé, utforming/design, datainnsamling, dataanalyse, datatolkning, litteratursøk, utarbeiding og revisjon av manus samt godkjenning av innsendte manusversjon.

Markus Wiedmann er ph.d., spesialist i nevrokirurgi og overlege.

Artikler av Markus Wiedmann
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media