Marit S. Jordhøy

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit S. Jordhøy

Dagny Faksvåg Haugen, Marit S. Jordhøy, Per Engstrand, Sten Erik Hessling, Helge Garåsen
26.01.2006
Målet med all palliasjon er å oppnå best mulig livskvalitet for pasienten og de pårørende gjennom lindring av symptomer og plager. En god organisering av helsetjenestene er en viktig forutsetning for...
Marit S. Jordhøy, Nina Aass, Rune Svensen, Bente Ervik, Wenche Mohr
23.02.2006
Uavhengig av primærdiagnose er kvalme/oppkast og obstipasjon hyppige plager hos pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid. Artikkelen omtaler aktuell behandling og profylakse av...
Marit S. Jordhøy
23.01.2003
Regnard, C Kindlen, M Supportive and palliative care in cancer An introduction. 193 s, tab, ill. Oxon: Radcliffe Medical Press, 2002. Pris GBP 16 ISBN 1-85775-937-0 Forfatternes intensjon er å gi...