Marit Rokne Bjørgaas

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Rokne Bjørgaas

Marit Rokne Bjørgaas
14.08.2008
Regelmessig fysisk aktivitet øker livskvaliteten ( 1  –  4 ), reduserer risikoen for demens ( 5 , 6 ), osteoporose ( 7 ) og hjerte- og karsykdom ( 8 ) og dessuten diabetes hos personer med nedsatt...
Marit Rokne Bjørgaas
18.11.2010
Alvorlig hypoglykemi i tidlig barnealder er forbundet med redusert kognitiv funksjon 16 år senere. Type 1-diabetes med debut i tidlige barneår synes å være assosiert med noe redusert kognitiv...
Bjørn Olav Åsvold, Kristian Espeland, Marit Rokne Bjørgaas, Valdemar Grill
07.01.2011
Diabetisk retinopati er en av hovedårsakene til synstap i den vestlige verden. Tilstanden klassifiseres oftest som bakgrunnsretinopati eller proliferativ retinopati. Bakgrunnsretinopati er det første...