Marit Helene Hem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Marit Helene Hem (f. 1961) er psykiatrisk sykepleier, ph.d. og er ansatt som forsker. Hun har deltatt i planlegging og utforming av studien, har gjennomført intervjuene og medvirket til analyse og skriving samt godkjent innsendte manuskript.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir følgende interessekonflikter: Forskningen deres er finansiert av en årlig bevilgning fra Helse- og omsorgsdepartementet.

Institutt for helse og samfunn

Senter for medisinsk etikk

Universitetet i Oslo

Artikler av Marit Helene Hem
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media