Marit Helene Hem

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marit Helene Hem

Marit Helene Hem
30.10.2012
Malterud, Kirsti Fokusgrupper som forskningsmetode for medisin og helsefag 164 s. Oslo: Universitetsforlaget, 2012. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-02046-4 Kirsti Malterud følger opp med nok en metodebok...
Marit Helene Hem
30.04.2012
Malterud, Kirsti Kvalitative metoder i medisinsk forskning 3. utg. 238 s, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2011. Pris NOK 359 ISBN 978-82-15-01800-3 Boken som Kirsti Malterud nok en gang har revidert...
Marit Helene Hem
10.01.2012
Dalen, Monica Intervju som forskningsmetode En kvalitativ tilnærming. 2. utg. 121 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2011. Pris NOK 269 ISBN 978-82-15-01815-7 Det kvalitative...
Reidar Pedersen, Marit Helene Hem, Elisabeth Gjerberg, Reidun Førde
01.10.2013
Å bruke tvang for å gi somatisk helsehjelp i sykehjem er vanlig og utfordrende ( 1  –  3 ). En viktig grunn til dette er at demens (ca. 80 % av pasientene) og symptomer på psykiske lidelser og...
Reidar Pedersen, Marit Helene Hem, Elisabeth Gjerberg, Reidun Førde
01.10.2013
Å bruke tvang for å gi somatisk helsehjelp i sykehjem er vanlig og utfordrende ( 1  –  3 ). En viktig grunn til dette er at demens (ca. 80 % av pasientene) og symptomer på psykiske lidelser og...