Marit Aarønæs

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Medisinsk avdeling

Diakonhjemmet Sykehus

Hun har bidratt i utforming av problemstillinger og design for studien, tolking av data, utarbeiding av manus og godkjenning av innsendt manus. Sammen med Berge, Solberg, Heyerdahl, Vinge, Øie og Hyldmo har hun hatt hovedansvar for innsamling av data.

Marit Aarønæs er ph.d., spesialist i indremedisin og i kardiologi, og overlege.

Artikler av Marit Aarønæs
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media