Marianne Nordli Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Nordli Hansen

Marianne Nordli Hansen
20.08.2002
Tabell  1 Beskrivelse av datamaterialet Antall ( %) Lærested Universitetet i Bergen 1169 (33,2) Universitetet i Oslo 2 355 (66,8) Totalt 3 524 (100,0) Kjønn K 1 521 (43,2) M 2 003 (56,8) Totalt 3 524...
Marianne Nordli Hansen
25.08.2005
Et hovedfunn innenfor utdanningssosiologi er at sosiale skjevheter i rekrutteringen til høyere utdanning er relativt stabile over tid, på tross av omfattende reformer i utdanningssystemet og flere...
Marianne Nordli Hansen
25.08.2005
I de siste par årene er privatskolene blitt et politisk stridstema. Et hovedspørsmål i debatten dreier seg om konsekvenser for den offentlige skolen. Høyresiden argumenterer for at mangfold og...