Marianne Lund

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Marianne Lund

Karl Erik Lund, Marianne Lund, Anders Bryhni
24.09.2009
Sosiale, demografiske, økonomiske og kulturelle utbredelsesmønstre av sigarettrøyking indikerer at røykeepidemien har nådd en begynnende historisk utløpsfase i Norge. Den idealtypiske røyker har kort...
Karl Erik Lund, Marianne Lund, Anders Bryhni
24.09.2009
Social, demographic, economic and cultural patterns of cigarette smoking indicate that the smoking epidemic is on the verge of an historic decline in Norway. The typical smoker is middle-aged and...
Karl Erik Lund, Marianne Lund
03.03.2005
Masseutbredelsen av røyking i Norge startet med automatiseringen i industrien for ca. 100 år siden og skjøt fart med intensivert markedsføring og prisnedsettelse. Manglende undersøkelser gjør det...
Marianne Lund, Karl Erik Lund, Jostein Rise
03.03.2005
Sosiodemografiske variabler som alder, utdanning, yrke, etnisk bakgrunn og sivil status har i internasjonale studier vist seg å ha sammenheng med røykeslutt ( 1  –  3 ). Noen studier viser til høyere...
Elisabeth Kvaavik, Janne Scheffels, Marianne Lund
28.01.2014
Dagligrøykingen har de siste tiårene vært på kraftig retur i Norge, og andelen voksne nordmenn som oppgir å røyke daglig er redusert fra 37 % til 16 % fra 1979 til 2012. Prevalensen av av-og-til-...