Maria Therese Ahlen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Maria Therese Ahlen er ph.d. og forsker ved Laboratoriemedisin/Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi, Universitetssykehuset Nord-Norge, Tromsø.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Maria Therese Ahlen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media