Margaretha Haugen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Margaretha Haugen (f. 1948) er klinisk ernæringsfysiolog, dr.philos., seniorforsker ved Folkehelseinstituttet og medlem av faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi i Vitenskapskomiteen for mattrygghet.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Margaretha Haugen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media