Malin Flygel

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Malin Flygel

Malin Flygel
21.08.2012
Det er viktig for Nmf at den nye turnusordningen reflekterer en god og sikker overgang fra medisinstudent til praktiserende lege. Veiledningen under turnus skal opprettholdes. Illustrasjonsfoto...
Malin Flygel
21.08.2012
Slik fortolkningen av kommende endringer ser ut, vil alle medisinske kandidater stille likt for turnustjenesten fra og med 2013. Utenlandske kandidater fra land med autorisasjon etter endt utdanning...