Magne Børset

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Magne Børset

Magne Børset
13.03.2019
In November 2018, a tumour-agnostic drug was approved in the United States for use against cancer. The term ‘tumour-agnostic’ is not immediately intuitive, and many are probably unaware of the...
Magne Børset
11.03.2019
I november 2018 ble et tumoragnostisk medikament til bruk mot kreft godkjent i USA. Begrepet tumoragnostisk er ikke umiddelbart forståelig, og mange er nok ikke kjent med godkjenningen av...
Hans Erik Heier, Lillian Nordbø Berge, Tor Hervig, Torvid Kiserud, Magne Børset, Sturla Eik-Nes, Mirjana Arsenovic, Ganesh Acharya
08.10.2009
For 40 år siden ble IgG anti-D tatt i bruk som profylakse mot Rh(D)-immunisering. Det er nå på tide å revidere programmet for forebygging og overvåking av immunisering mot blodtypeantigener i...
Magne Børset
15.05.2003
Andelen leger i professorater i medisin synker dramatisk. Verst er situasjonen i basalfagene, der legene for lengst er kommet i mindretall. I løpet av en tiårsperiode har legeandelen i nye...
Magne Børset
30.09.2000
I en kommentarartikkel i Tidsskriftet antydet jeg lattermildt at alle nordmenn vil ha legeutdanning et par tiår inn i årtusenet. Hovedpoenget i min artikkel var å raljere litt over dem som med...