Luis Romundstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Intensivavdelingen

Akuttklinikken

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Forfatterbidrag: design, utarbeiding, utforming og revisjon av manus samt godkjenning av innsendte manusversjon. Alle medforfatterne hadde sentralt behandlingsansvar og var involvert i etiske diskusjoner og diskusjoner om behandlingsutfordringer.

Luis Romundstad er spesialist i anestesiologi og overlege.

Artikler av Luis Romundstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media