Ludvigsen SR

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ludvigsen SR

Akre V, Ludvigsen SR
10.01.1998
Sammendrag De sosiale aspekter ved læring og betydningen av produksjonspress for legenes kollektive kunnskapsutvikling blir belyst i denne artikkelen. I 1994 ble 20 leger ved et større sykehus...
Akre V, Ludvigsen SR
20.08.1997
Sammendrag I denne artikkelen undersøker vi hvordan leger utvikler sin yrkeskunnskap i det daglige arbeidet. I 1994 ble 20 leger på et større sykehus intervjuet, 11 på indremedisinsk og ni på...