Ludvig N.W. Daae

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Ludvig N.W. Daae

Ludvig N.W. Daae
17.12.2009
Bisalbuminemi ses gjerne på som en kuriositet. Med få unntak er det en permanent, arvelig og fullstendig ufarlig tilstand, der plasma innholder to ulike albuminer. Jeg gir her en kort oversikt over...
Heidi Andersen, Ludvig N.W. Daae, Tale Norbye Wien
30.09.2014
Microscopy of urine sediment is a simple and inexpensive, but often overlooked procedure. With practice, it can contribute to swift, correct diagnosis of suspected kidney and urinary tract disease...
Heidi Andersen, Ludvig N.W. Daae, Tale Norbye Wien
30.09.2014
Mikroskopi av urinsedimenter er en enkel og billig, men ofte lite påaktet prosedyre. Med litt øvelse kan det bidra til rask og korrekt diagnose der det er spørsmål om sykdom i nyrer og urinveier...