Ludvig N.W. Daae

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Ludvig N.W. Daae (f. 1934) er dr.med. og overlege ved Avdeling for medisinsk biokjemi, Diakonhjemmet Sykehus. Han har tidligere skrevet flere artikler om urinundersøkelse.

Forfatter har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Ludvig N.W. Daae
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media