Løvik M

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Løvik M

Løvik M
20.04.1998
Sammendrag Artikkelen refererer og kommenterer to publikasjonar om kva fyllet i soveputer og dyner kan ha å seie i høve til astma. Tradisjonelt har pasientane med astma fått råd om å kvitte seg med...
Løvik M
20.04.1998
Lungelegar er vane med å sjå etter samanheng mellom miljø og sjukdom. For asbest og tobakksrøyk er samanhengen direkte og epidemiologien etter måten grei. Ved allergisk astma er det annleis. Mykje er...
Løvik M
20.02.1997
Sammendrag Etter immunologisk teori ville ein vente at infeksjonar reduserer risikoen for at eit individ skal verte allergisk, ved at dei styrer immunreaksjonen mot eit antigen vekk frå ein Th2-...
Dybing E, Schwarze PE, Løvik M, Magnus P
10.08.1996
Luftforurensningen i norske byer og tettsteder har endret seg betydelig de siste 20-30 årene. Fra en situasjon dominert av utslipp fra industri og boligoppvarming, har vi nå en situasjon som i høy...