Lorentz Brinch

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lorentz Brinch

Jakob Dalgaard, Yngvar Fløisand, Margurethe Stenersen, Torstein Egeland, Lorentz Brinch
15.03.2007
En rekke maligne hematologiske sykdommer kan helbredes med allogen stamcelletransplantasjon (SCT). Strategien har vært og er fortsatt å gi maksimalt tolerable cellegiftdoser i forkant for å utrydde...
Lorentz Brinch, Geir Tjønnfjord, Tobias Gedde-Dahl, Dag Heldal, Pål André Holme, Ingunn Dybedal
14.08.2008
Jon-Magnus Tangen og medarbeidere beskrev i Tidsskriftet nr. 10/2008 resultatene av et norsk behandlingsprogram for akutt myelogen leukemi ( 1 ). Siktemålet med arbeidet var ikke å kartlegge verdien...
Fredrik Hellem Schjesvold, Malvin Sjo, Jon-Magnus Tangen, Jens Hammerstrøm, Lorentz Brinch
12.06.2008
AL-amyloidose (lettkjedeamyloidose) er den vanligste formen for systemisk amyloidose i vestlige land, med en insidens på ca. 1/100 000 ( 1 ). Det er de ti siste år kun publisert én artikkel på norsk...
Yngvar Fløisand, Lorentz Brinch, Ingunn Dybedal, Tobias Gedde-Dahl, Dag Heldal, Pål André Holme, Torstein Egeland, Geir E. Tjønnfjord
20.11.2008
Behandlingsresultatene hos barn med akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) er svært gode. Den sykdomsfrie langtidsoverlevelsen ligger på 75 – 80 % etter kjemoterapi ( 1 ). Resultatene hos voksne med...
Lorentz Brinch, Stein A. Evensen
16.11.2006
Per Stavem døde 24.9. 2006, vel 80 år gammel. Han var et ruvende og fargerikt menneske. Per var 16 år da han rømte til utlandet under den annen verdenskrig og utdannet seg til jagerflyger. Etter...
Yngvar Fløisand, Lorentz Brinch, Tobias Gedde-Dahl d.y., Geir E. Tjønnfjord
18.03.2004
Kronisk lymfatisk leukemi er den formen for leukemi som forekommer hyppigst i den vestlige verden. Det dreier seg vanligvis om leukemier med B-cellefenotype. Leukemier med modne T-lymfocytter...
Anita Lyngstadaas, Anne Husebekk, Steinar Funderud, Lorentz Brinch
18.11.2004
En ekspertgruppe ved Senter for medisinsk metodevurdering (SMM) har vurdert foreliggende dokumentasjon for transplantasjon av hematopoetiske stamceller fra navlestrengsblod. Totalt 17 studier ble...
Finn Wisløff, Lorentz Brinch, Jens Hammerstrøm
23.01.2003
Artikkelen er en forkortet versjon av handlingsprogrammet for kronisk myelogen leukemi utarbeidet av Norsk selskap for hematologi ( 1 ) Det diagnostiseres omtrent 50 nye tilfeller av kronisk myelogen...
Jakob Dalgaard, Lorentz Brinch, Geir E. Tjønnfjord
10.02.2002
Paroksystisk nattlig hemoglobinuri ble første gang beskrevet i 1882 av Strübing (1). Sykdommen er ervervet, og forekommer litt hyppigere hos kvinner enn hos menn. Det er ingen tendens til familiær...
Finn Wisløff, Jon-Magnus Tangen, Lorentz Brinch, Inger-Marie S. Dahl, Franz X.E. Gruber, Jens Hammerstrøm, Anders Waage, Ingerid Nesthus, Peter Ernst
30.08.2001
Basert på artikkel publisert i Blood (11) Myelomatose karakteriseres av infiltrerende vekst av maligne plasmaceller i beinmargen. Dette kan føre til destruksjon av beinvev, utvikling av osteolytiske...
Jakob Dalgaard*, Ståle Ritland, Lorentz Brinch, Ida M. Ikonomou
30.04.2000
Mastocytose inkluderer mange ulike tilstander med akkumulering av mastceller i ett eller flere organer. Det er usikkert om det er en hyperplasi eller neoplasi (klonal sykdom) (1, 2). Mastcellen ble...
Magnus Andreas Rognlien Husøy, Lorentz Brinch, Geir E. Tjønnfjord, Tobias Gedde-Dahl d.y., Dag Heldal, Pål André Holme, Ingunn Dybedal, Arne Kolstad, Çiğdem Akalin Akkök, Halvor Rollag, Peter Gaustad, Stein Bergan, Torstein Egeland, Dag Josefsen, Gunnar Kvalheim, Yngvar Fløisand
02.09.2014
Allogen stamcelletransplantasjon (ASCT) er et potensielt kurativt behandlingstilbud til pasienter med maligne blodsykdommer som leukemier og lymfomer og enkelte ikke-maligne sykdommer som aplastisk...