Liv-Ellen Vangsnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv-Ellen Vangsnes

Liv-Ellen Vangsnes
25.08.2015
Pasienter som har overlevd ebolainfeksjon har vedvarende sekvele i over to år etter infeksjon, viser en studie fra Uganda. Det finnes imidlertid begrenset kunnskap om disse pasientenes...
Liv-Ellen Vangsnes
11.08.2015
Tidlig angiografi etter hjertestans uten ST-elevasjon bedrer ikke overlevelsen, viser multisenterstudie. Illustrasjonsfoto: Science Photo Library Tidlig koronar intervensjon gir økt overlevelse for...
Liv-Ellen Vangsnes
19.04.2016
Legers kognitive evner svekkes etter en nattevakt, viser ny studie. I en fransk studie som nylig er publisert i tidsskriftet Intensive Care Medicine , ønsket man å undersøke hvilken virkning en...
Liv-Ellen Vangsnes
12.01.2016
Hyperkloremi kan assosieres med økt dødelighet hos intensivpasienter med sepsis, viser ny studie fra USA. Hyperkloremi er vanlig hos kritisk syke pasienter og har inntil nylig vært ansett som mindre...
Liv-Ellen Vangsnes
09.02.2016
Sykehusene lider under systemer som ikke fungerer. Faget skyves til siden, og de ansattes arbeidsglede forsvinner. Det vil kunne gå utover pasientene Foto: Sturlason Spesialisthelsetjenesten trenger...
Liv-Ellen Vangsnes
09.02.2016
Akuttmedisinske utrykningsteam på sykehus er assosiert med redusert dødelighet, færre tilfeller av hjertestans og færre innleggelser på intensivavdeling, viser ny studie. Illustrasjonsfoto:...
Liv-Ellen Vangsnes
15.03.2016
Vurdering og behandling av smerte i norske akuttmottak er utilfredsstillende og følger ikke lokale retningslinjer. Det viser en ny studie. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix Smerte er en av de vanligste...
  •