Lisbeth Nilsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lisbeth Nilsen

Lisbeth Nilsen
07.06.2021
I en studie blant fastleger er et nytt dataverktøy prøvd ut. Verktøyet henter ut avidentifiserte journaldata fra flere fastlegekontor. NYTTIG VERKTØY: – Med de nye...
Lisbeth Nilsen
19.04.2021
Kommunelegene er viktige ved kvalitetsforbedringsarbeid i allmennpraksis, mener både kommunelegene selv – og fastlegene. Men det er flere faktorer som gjør det vanskelig å...
Lisbeth Nilsen
22.02.2021
Tidlig i pandemien hadde flertallet av fastlegene klare mål og tiltak for å forebygge og redusere smitte, ifølge en ny, norsk studie. FØRSTEFORFATTER: – Det ville v...
Lisbeth Nilsen
01.02.2021
I nær 20 år har han jobbet for å bedre rammevilkårene for allmennmedisinsk forskning. Nå er UiO-professor Jørund Straand belønnet med Legeforeningens...