Linn-Heidi Lunde

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Linn-Heidi Lunde

Linn-Heidi Lunde, Inger Hilde Nordhus, Ståle Pallesen, Rae Frances Bell
28.08.2008
Mellom 25 % og 65 % av hjemmeboende eldre og opptil 80 % av eldre i institusjoner har kroniske smerter ( 1 ). De vanligste kroniske, ikke-ondartete smertetilstandene hos eldre antas å være ulike...
Linn-Heidi Lunde, Svein Skjøtskift,
24.01.2012
The Department of Addiction Medicine at Haukeland University Hospital is developing an outpatient group-therapy service for those who want help to gradually reduce and finally cease using addictive...
Linn-Heidi Lunde, Svein Skjøtskift
24.01.2012
Ved Avdeling for rusmedisin ved Haukeland universitetssykehus utvikler vi et poliklinisk gruppebehandlingstilbud til personer som ønsker hjelp til gradvis å trappe ned og seponere vanedannende...
Linn-Heidi Lunde
05.02.2013
Rus- og avhengighetsproblemer hos eldre er et økende problem, men lite påaktet i Norge. Vi trenger mer kunnskap og kompetanse om eldres rusvaner og rusproblemer, både i kommunehelsetjenesten og i...
Linn-Heidi Lunde
11.08.2015
Dahl, Alv A. Grov, Ellen Karine Komorbiditet i somatikk og psykiatri Forståelse, betydning og konsekvenser. 156 s, tab, ill. Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2014. Pris NOK 248 ISBN 978-82-02-42465-7...