Lillian Reiter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

RELIS Sør-Øst

Hun har hatt ideen til artikkel, foretatt litteratursøk og utarbeidet manuset.

Lillian Reiter er journalist og cand.pharm., ph.d., og jobber som farmasøyt.

Artikler av Lillian Reiter
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media