Lillian Reiter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lillian Reiter

Lillian Reiter, Hanne Stenberg-Nilsen, Henning Gustav Økland
12.04.2021
Many medicines prescribed for older patients have an unintended anticholinergic effect in addition to the primary intended effect. This may lead to adverse reactions such as dizziness and memory loss...
Lillian Reiter, Hanne Stenberg-Nilsen, Henning Gustav Økland
07.04.2021
Mange legemidler som forskrives til eldre pasienter har utilsiktet antikolinerg effekt utover den primære tilsiktede virkningen. Denne effekten kan føre til uheldige bivirkninger, som...
Lillian Reiter, Hanne Stenberg-Nilsen
21.12.2017
Reseptfrie kosttilskudd med høye doser vitamin D har nylig kommet i salg på apotek. Produktene inneholder like høye doser som reseptbelagte vitamin D-preparater. Inntak av høye doser vitamin D uten...
Lillian Reiter, Karl O. Nakken
30.09.2014
Hvilke råd bør vi gi pasienter med epilepsi som har glemt å ta medisinen sin? Vi mener det beste rådet er å ta dobbelt dose medisin i etterkant av én glemt dose. Ved all farmakologisk...
Lillian Reiter, Tone Westergren
06.10.2015
Tidligere ble overvektige anbefalt å oppsøke lege ved behov for nødprevensjon. Grunnen var at man mistenkte redusert effekt av nødprevensjon ved overvekt. Det europeiske legemiddelverket endret i...
Lillian Reiter, Karl O. Nakken
12.01.2016
De fleste kvinner i fertil alder vil ha sikker prevensjon. Dette er særlig viktig hos kvinner med epilepsi, fordi noen antiepileptiske legemidler kan ha fosterskadelige effekter. Når man kombinerer...