Leiv S. Bakketeig

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Leiv S. Bakketeig

Annett Arntzen, Sven Ove Samuelsen, Leiv S. Bakketeig, Camilla Stoltenberg
18.11.2004
Spedbarnsdødeligheten har sunket de siste 30 årene. Likevel viser flere studier at det fortsatt er sosiale forskjeller, og at disse øker ( 1  –  5 ). Vi stiller spørsmålet: Har de sosiale...
Leiv S. Bakketeig, Per Magnus
20.10.2002
En forskningsidé kan oppstå på ulikt vis. Det kan starte med en eller flere kliniske observasjoner, ved erfaringsutveksling med kolleger eller ved assosiasjoner basert på lesning av vitenskapelig...
Leiv S. Bakketeig
30.06.2000
”Det er et yndigt land . . .” synger danskene. Og vi vet alle at de har rett. Men at Danmark er et mekka for epidemiologisk forskning, er det færre som vet. Det finnes i Danmark en særdeles rikholdig...
Annett Arntzen, Sven Ove Samuelsen, Leiv S. Bakketeig, Camilla Stoltenberg
03.02.2005
Vi takker Grimsrud for relevante kommentarer og spørsmål. Foreldrenes utdanningsnivå er målt som høyeste oppnådde utdanning innen utgangen av 1998. Med de valgte kuttpunktene (< 10 år, 10 – 12 år...