Lars Thore Fadnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Thore Fadnes

Gunnar Kvåle, Lars Thore Fadnes, Morten Tryland, Lasse Pihlstrøm
06.09.2011
Climate change represents a serious health threat. There is still a possibility of reducing the harm to life and health if the global community agrees on effective measures for bringing about rapid...
Gunnar Kvåle, Lars Thore Fadnes, Morten Tryland, Lasse Pihlstrøm
06.09.2011
Klimaendringene utgjør en alvorlig helsetrussel. Det er fortsatt mulig å redusere skadene på liv og helse dersom verdenssamfunnet samler seg om effektive tiltak slik at CO₂-utslippene reduseres raskt...
Tetyana Kalchenko, Lars Thore Fadnes
14.10.2014
I en kronikk i Tidsskriftet nr 16/2014 skriver professor emeritus Gunnar Kvåle at leger har ansvar for å bidra til å hindre klimaendringer med meget alvorlige konsekvenser for liv og helse ( 1 ). Han...