Lars Gramstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Gramstad

Lars Gramstad, Eva Skovlund
04.10.2007
I kronikken Glukosamin – den store sukkerpillebløffen i Tidsskriftet nr. 16/2007 setter forfatterne spørsmålstegn ved kvaliteten på Legemiddelverkets godkjenningsprosedyrer og ber om at man tar til...
Lars Gramstad
15.01.2009
Utvikling av medisinske substanser har iblant gitt opphav til nye rusmidler, men rusmidler er også kilde til utvikling av nyttige legemidler Rusmidler og legemidler har et problematisk slektskap...
Lars Gramstad
18.12.2003
Heroin er det mest illegalt brukte opioid i verden. Kan bruk av heroin ved behandling av sterke smerter forsvares? Heroin fremstilles av morfin ved acetylering til diacetylmorfin, som er generisk...
Else Høibraaten*, Gro Ramsten Wesenberg, Lars Gramstad
10.11.2002
Den sentrale godkjenningsprosedyre er obligatorisk for legemidler fremstilt ved en av tre nærmere spesifiserte bioteknologiske metoder. I tillegg har man åpnet for at prosedyren kan benyttes på...
Betty Kalikstad, Lars Gramstad
02.06.2005
Mange legemidler som brukes hos barn, er kun utprøvd hos voksne. EU tar initiativ til bedring – med konsekvenser også for Norge Halvparten av all legemiddelbehandling av barn i sykehus skjer uten at...
Lars Gramstad, Anne S. Onsgård Sagabråten
11.12.2012
Det cannabisbaserte ekstraktet nabiximols (Sativex) er godkjent som ordinært legemiddel i Norge og andre EØS-land. På grunn av innholdet har legemidlet fått en del oppmerksomhet i mediene...