Lars Eikvar

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Eikvar

Lars Eikvar
11.05.2006
Det er viktig at Legeforeningen kontinuerlig strever etter å sikre legenes arbeidsmiljø fra turnustjenesten til det å være eldste overlege på avdelingen. Lars Eikvar Foreningen har et spesielt ansvar...
Lars Eikvar
07.09.2006
Gunnar Hetland hevder at Legeforeningen gjennom sine avtaler om arbeidstidsordninger som avviker fra arbeidsmiljøloven skulle ha hatt som målsetting at leger skal kunne arbeide lengst mulig...
Magne Aas, Lars Eikvar, Eivind Myhre, Otto A. Smiseth
30.03.2001
”PET fortsatt mest et forskningsverktøy” er den konklusjon Pål Gulbrandsen trekker i sitt referat (1) fra presentasjonen av en rapport fra Senter for medisinsk metodevurdering om...