Laila J. Salomonsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Laila J. Salomonsen

Laila J. Salomonsen
18.02.2011
Stadig flere sykehus i Norge og Danmark tilbyr pasienter alternativ behandling. Illustrasjonsfoto Istockphoto I 2001 ble alternativmedisinsk behandling tilbudt ved om lag hvert fjerde norske sykehus...
Laila J. Salomonsen
18.03.2011
Tidsskr Nor Legeforen 2011; 131: 327 Setningen på side 327, første spalte, annet avsnitt, tredje linje skal være: I Norge er akupunktur oftest innført av sykehusledelsen, og vitenskapelig evidens...