Kristine Lillebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kristine Lillebø er spesialist i medisinsk mikrobiologi, overlege ved Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten og Mottaksklinikken, Haukeland universitetssjukehus.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kristine Lillebø
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media