Kristine Lillebø

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristine Lillebø

Hilde Kristin Vindenes, Kristine Lillebø, Trude Duelien Skorge, Kaja Irgens-Hansen
08.05.2020
God etterlevelse av smittevernrutiner er viktig, men hyppig håndvask, bruk av desinfeksjonsmidler og langvarig bruk av personlig beskyttelsesutstyr kan være forbundet med risiko. Skjerpede rutiner...
Olav Lutro, Kristine Lillebø, Johannes Cornelis Schrama, Håvard Dale, Haakon Sjursen
20.12.2016
Joint pain can have many causes. Immunological and infectious diseases, as well as trauma, must be considered. A good case history can put us on the right track early on. A Norwegian man in his...
Olav Lutro, Kristine Lillebø, Johannes Cornelis Schrama, Håvard Dale, Haakon Sjursen
20.12.2016
Leddsmerter kan ha mange årsaker. Traumatiske, immunologiske og infeksiøse lidelser må vurderes. En god anamnese kan sette oss på rett spor tidlig. En norsk mann i 60-årene ble innlagt i medisinsk...
Kristine Lillebø
11.06.2013
I januar 2013 ble det ikke rapportert et eneste tilfelle av guineaorm til WHO. Det er en historisk begivenhet. Guineaormens livssyklus og tiltak for utryddelse av sykdommen ( 1 ). Gjengitt med...