Kristine Husøy Onarheim

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristine Husøy Onarheim

Kristine Husøy Onarheim
14.06.2019
Hoste. Halsvondt. Feber. Det blir vanskeligere å tenke, det blir vanskeligere å puste. Svartedauden. Spanskesyken. H1N1. Ebola. En smittsom, svært dødelig bakterie eller virus er infeksjonsmedisiners...
Andrea Melberg, Kristine Husøy Onarheim, Astrid Onarheim Spjeldnæs, Ingrid Miljeteig
20.12.2017
Norway has committed to the UN’s Sustainable Development Goals. Securing universal health coverage for all is one of the key objectives. This commitment challenges Norwegian practice and legislation...
Ingrid Miljeteig, Kristine Husøy Onarheim, Frehiwot Berhane Defaye, Dawit Desalegn, Ole Frithjof Norheim, Olav Hevrøy, Kjell Arne Johansson
23.11.2017
Ethical dilemmas are part of everyday clinical practice, and doctors worldwide must make value-based decisions. In low-income countries with very limited resources, healthcare personnel and...
Kristine Husøy Onarheim, Unni Gopinathan
28.11.2017
Global health initiatives have long focused on the health of poor people in poor countries. Changes in demographic, economic, and health patterns challenge our understanding about where to direct our...
Kristine Husøy Onarheim, Anette Lodvir Hemsing
27.08.2009
En seks måneder gammel jente er innlagt med pneumoni med komplikasjoner. Hun sover, respirasjonsfrekvensen er høy, men faren er over for denne gang. Hun er født med komplett atrioventrikulær...
Kristine Bærøe, Trygve Ottersen, Kristiane Eide, Hilde Engjom, Kjell Arne Johansson, Ingrid Miljeteig, Kristine Husøy Onarheim, Ole Frithjof Norheim
06.09.2011
When resources are limited, priorities must be assigned. Prioritisation should depend on various factors such as health benefits, deterioration of prognosis, health inequalities and expenses. These...
Eirik Joakim Tranvåg, Kristine Husøy Onarheim
09.02.2016
Vi vil takke Tore Wælgaard Steen for positiv respons på og refleksjoner rundt vår artikkel. Norads evaluering av Norges langsiktige støtte til oppbyggingen av primærhelsetjenesten i Botswana er et...
Unni Gopinathan, Jo-Inge Myhre, Kristine Husøy Onarheim
26.08.2010
Ifølge Verdens Helseorganisasjon (WHO) dør ti millioner mennesker årlig grunnet manglende tilgang til behandling for sykdommer det eksisterer medisiner til ( 1 ). En av de mest fremtredende årsakene...
Unni Gopinathan, Johanne Helene Iversen, Kristine Husøy Onarheim
29.11.2011
I Tidsskriftet nr. 20/2011 skriver utenriksminister Jonas Gahr Støre om «Global helse og utenrikspolitikk» ( 1 ). Støre viser at global helse er en prioritet for regjerningen, og utfordrer...
Kristine Bærøe, Trygve Ottersen, Kristiane Eide, Hilde Engjom, Kjell Arne Johansson, Ingrid Miljeteig, Kristine Husøy Onarheim, Ole Frithjof Norheim
06.09.2011
Når ressursene er begrenset, må man prioritere. Hvilke tiltak som bør prioriteres, avhenger bl.a. av helsegevinst, prognosetap, helseulikhet og kostnad. Disse faktorene må veies opp mot hverandre...
Kristin Ingstad Sandberg, Steinar Andresen, Sissel Hodne Steen, Sigrun Møgedal, Kristine Husøy Onarheim, Graziella Van den Bergh
20.09.2011
Den globale helsearenaen kan synes å være dominert av bistandsorganisasjoner, filantroper som Bill Gates og farmasøytisk industri. Hvilken rolle kan helse- og utenriksministeriene spille?...
Kristine Husøy Onarheim, Johanne Helene Iversen
26.11.2013
Rapporten Komplekse utfordringer krever samarbeid på tvers: En kartlegging av perspektiver fra forskningsinstitusjoner og organisasjoner i det norske global helsemiljøet ble i forrige uke lansert i...
Eirik Joakim Tranvåg, Kristine Husøy Onarheim
15.12.2015
Et bedre helsevesen i Sierra Leone vil være mer effektivt mot de tilstandene som er hovedårsakene til sykdom og død i landet. Som en bonus vil det også være med på å forebygge fremtidige epidemier...