Kristin Thorseng Kvande

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Thorseng Kvande

Kristin Thorseng Kvande, Steinar Madsen
20.01.2001
Medikamentelt utløst pankreatitt utgjør anslagsvis 2 % av alle tilfeller av pankreatitt (1, 2). Barn synes å være mer utsatt enn voksne. Spesielle pasientgrupper (bl.a. HIV-positive) har også høyere...
Erik Rødevand*, Olav Sletvold, , Kristin Thorseng Kvande
21.10.2004
Allopurinol anvendes ved tilstander som gir forhøyet urinsyrenivå og er et legemiddel som vanligvis tåles godt. Bivirkninger fra huden forekommer hyppigst. Hypersensitivitetsreaksjoner kan være...