Kristin Nordal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Nordal

Silja Skogstad Tuv, Tormod Karlsen Bjånes, Kristin Nordal
26.10.2020
En gentest før oppstart av behandling med fluoropyrimidiner kan redusere risikoen for alvorlig toksisitet. Fluoropyrimidiner brukes i behandling av flere kreftformer, blant annet kolorektal-, hode/...
Silja Skogstad Tuv, Kristin Nordal, Nils Tore Vethe, Stein Bergan
06.05.2019
Pharmacogenetics can contribute to improved treatment and fewer adverse effects, but at present its application in clinical medicine is largely left to the individual doctor. How can we ensure equal...
Silja Skogstad Tuv, Kristin Nordal, Nils Tore Vethe, Stein Bergan
06.05.2019
Farmakogenetikk kan bidra til bedre behandling og færre bivirkninger, men klinisk bruk er i dag i stor grad overlatt til den enkelte lege. Hvordan kan vi sikre pasientene et likt behandlingstilbud i...
Arne Helland, Jon Andsnes Berg, Ingebjørg Gustavsen, Kristin Nordal, Thor Hilberg, Lena Aronsen, Marianne Arnestad, Sigrid Narum
15.03.2016
Opioids, benzodiazepines and Z drugs are important and widely used drugs, but are associated with a risk of misuse, abuse and adverse effects. In some situations, serum concentration measurement may...
Arne Helland, Jon Andsnes Berg, Ingebjørg Gustavsen, Kristin Nordal, Thor Hilberg, Lena Aronsen, Marianne Arnestad, Sigrid Narum
15.03.2016
Opioider, benzodiazepiner og z-hypnotika er viktige og mye brukte legemidler, men er forbundet med risiko for feilbruk, misbruk og bivirkninger. Serumkonsentrasjonsmåling kan i noen situasjoner være...