Kristin Nordal

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Kristin Nordal er spesialist i klinisk farmakologi og overlege ved Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet.

Forfatteren har fylt ut ICMJE-skjemaet og oppgir ingen interessekonflikter.

Artikler av Kristin Nordal
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media