Kristin Bjartveit

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Bjartveit

Kristin Bjartveit, Hans Halse, Steinar Madsen, Ivar Vollset, Gro Ramsten Wesenberg, Holger Moe Tørisen
10.12.2002
Preparatomtalen er bruksanvisningen til et legemiddel og er et meget viktig dokument for leger og annet helsepersonell. Vi er overrasket over at Kirsten Myhr i Tidsskriftet nr. 27/2002 (1) hevder at...
Espen Helskog, Kristin Bjartveit
27.05.2014
Her svarer forfatterne/forfatteren på et innlegg som er publisert på nett og i Tidsskriftet nr. 9/2014. Vi finner det underlig at Nina E. Jensen velger å se bort fra denne kasuistikkens ubestridelige...
Espen Hauk Helskog, Kristin Bjartveit
08.04.2014
Takk for respons. Vårt hovedbudskap er at årsaksforhold, diagnosekriterier og behandling med dokumentert effekt for denne pasientgruppen er uavklart og mangelfull. Kompetansesenteret som etterlyses,...
Kristin Bjartveit, Espen Hauk Helskog, Peter Daniel Kryvi, Harald Brauer
25.02.2014
En kvinne i 30-årene ble innlagt på akuttpsykiatrisk avdeling fra sykehjem. Hun var sengeliggende, sondeernært og diagnostisert med kronisk utmattelsessyndrom/myalgisk encefalopati (CFS/ME). Det...