Kristin Å. Alfstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristin Å. Alfstad

Morten I. Lossius, Kristin Å. Alfstad, Kari M. Aaberg, Karl O. Nakken
22.03.2017
In seizure-free patients with epilepsy, the question of whether, and if so when, it is acceptable to discontinue treatment may be difficult to answer. A thorough risk-benefit assessment should be...
Morten I. Lossius, Kristin Å. Alfstad, Kari M. Aaberg, Karl O. Nakken
21.03.2017
Hos anfallsfrie epilepsipasienter kan spørsmålet om og eventuelt når det er forsvarlig å avslutte behandlingen være vanskelig å besvare. Sammen med pasient og pårørende bør man gjøre en grundig nytte...
Lasse Pihlstrøm, Kristin Å. Alfstad, Volker Solyga, Geir André Ringstad, Emilia Kerty
03.06.2011
En 55 år gammel mann ble innlagt to ganger med hjerneinfarkt som antatt komplikasjon til cervikal arteriedisseksjon. Uventede funn ved en planlagt kontroll ga behov for å tenke nytt. Etter en mer...
Kristin Å. Alfstad
20.08.2013
Wheless, James W. Clarke, David F. McGregor , Amy L. Epilepsy in children and adolescents 378 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2012. Pris GBP 100 ISBN 978-0-470-74123-8 Dette er en lærebok...
Torleiv Svendsen, Kristin Å. Alfstad, Morten I. Lossius, Karl O. Nakken
23.02.2016
I Norge bruker rundt 120 000 mennesker antiepileptika daglig. Bruken har økt de senere årene, delvis fordi disse legemidlene også benyttes ved psykiske lidelser, migrene og nevropatiske smerter...