Kristin Å. Alfstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Spesialsykehuset for epilepsi

Oslo universitetssykehus

Forfatterbidrag: litteratursøk, utarbeiding og revisjon av manuset samt godkjenning av innsendte manusversjon.

Kristin Å. Alfstad er ph.d., spesialist i nevrologi og overlege. Hun jobber med utredning av pasienter for epilepsikirurgi og oppfølging etter operasjonen.

Artikler av Kristin Å. Alfstad
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media