Kristian Svendsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristian Svendsen

Line Pedersen, Anneli Borge Hansen, Kristian Svendsen, Svetlana Skurtveit, Petter C. Borchgrevink, Olav Magnus S. Fredheim
27.11.2012
Several epidemiological studies show that the prevalence of chronic pain in Norway is approximately 24 – 30 % and that only a minority of these cases are reported to be cancer-related ( 1  –  3 ). In...
Line Pedersen, Anneli Borge Hansen, Kristian Svendsen, Svetlana Skurtveit, Petter C. Borchgrevink, Olav Magnus S. Fredheim
27.11.2012
Flere epidemiologiske studier viser at prevalensen av kronisk smerte i Norge er på omtrent 24 – 30 % og at kun et fåtall av disse tilfellene oppgis å være...
Ola Dale, Kristian Svendsen, Petter C. Borchgrevink
30.04.2012
Den britiske legen Thomas Sydenham (1624 – 89), kalt «den engelske Hippokrates», kom med sitatet under for mer enn 330 år siden. Det er skammelig at store deler av verdens befolkning fremdeles ikke...
Kristian Svendsen
17.11.2015
«En utvidet definisjon av bivirkningsbegrepet og et økt antall meldinger kan i verste fall vanskeliggjøre arbeidet for at legemiddelbehandling skal bli sikrere», skriver Slørdal og Christoffersen i...