Kristian Sommerfelt

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristian Sommerfelt

Per Erik Waaler, Kristian Sommerfelt
07.10.2004
Fagfeltet barnenevrologi omfatter alle medfødte og ervervede misdannelser, sykdommer og funksjonsforstyrrelser i nervesystem og muskulatur. Kunnskaper om normal psykomotorisk utvikling og...
Lene Jeanette Grasmo Aase, Kristian Sommerfelt, Tove Berstad
20.11.2002
Myelomeningocele (ryggmargsbrokk) er en medfødt strukturell misdannelse som forekommer med ca. ett nytt tilfelle per 2 500 nyfødte barn i Norge, og utgjør nesten halvparten av alle nevralrørsdefekter...
Kristian Sommerfelt
20.10.2001
Alf Endre Meberg og medarbeidere drøfter i dette nummer av Tidsskriftet endringer i forekomsten av cerebral parese i Vestfold de siste 25 årene (1). Hovedfunnene er en klar nedgang over tid i...
Kristian Sommerfelt
27.01.2015
Tøssebro, Jan Wendelborg, Christian Oppvekst med funksjonshemming Familie, livsløp og overganger. 269 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2014. Pris NOK 399 ISBN 978-82-05-45898-7 Boken henvender...