Per Kristian Knudsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Barne- og ungdomsklinikken

Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus

Forfatterbidrag: innhenting av gentamicindata, tolking av data, revisjon og ferdigstilling av manus, godkjenning av innsendt manusversjon.

Per Kristian Knudsen er ph.d., spesialist i barnesykdommer og overlege. Han forsker på infeksjoner hos barn.

Artikler av Per Kristian Knudsen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media