Kristian Hamandsen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Kristian Hamandsen

Kristian Hamandsen, Marit Halonen Christiansen
11.08.2015
Dette er et samlet svar til innleggene fra Anja Fog Heen v/Turnusrådet, Legeforeningens sjefsadvokat Frode Solberg og foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening ved Universitetssykehuset i Nord-...
Kristian Hamandsen
25.06.2013
Ny søknadsbasert turnusordning innføres i år. Hvilke turnusleger som ansettes vil kunne ha betydning for avdelingen og sykehuset over tid. For at sykehusene selv skal kunne dra mest nytte av den nye...
Kristian Hamandsen
20.08.2013
Jeg studerer medisin ved Semmelweiss universitet i Budapest og er 29 år gammel. Jeg begynte å studere medisin først etter at jeg hadde avsluttet en bachelor i idretts- og bevegelsesvitenskap ved NTNU...
Kristian Hamandsen, Marit Halonen Christiansen
16.06.2015
Ansettelsesprosesser for leger i sykehus er i ferd med å utvikle seg i retning av arbeidslivet for øvrig. Innføring av søknadsbasert turnus og faste stillinger for leger i spesialisering gir...