Knut W. Ruyter

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut W. Ruyter

Knut W. Ruyter
22.10.2009
Murray, SJ Holmes, D Critical interventions in the ethics of healthcare Challenging the principle of autonomy in bioethics. 241 s, tab. Farnham: Ashgate, 2009. GBP 55 ISBN 978-0-7546-7396-5 Hensikten...
Knut W. Ruyter
26.03.2009
For at et samtykke til deltakelse i forskning skal være gyldig, må det være frivillig. Er det likevel legitimt å påvirke personer til deltakelse ved å motivere og tilby fordeler? I 1993 ga en...
Knut W. Ruyter
01.07.2004
I debatten om forskning på barn påstår Dag Bratlid i Tidsskriftet nr. 8/2003 at «kartet ikke lenger stemmer med terrenget, idet oppfatningene blant forskerne (og de forskningsetiske komiteene?)...
Knut W. Ruyter
10.10.2001
I Aftenposten ble det våren 2001 meldt at forskere ikke får innsyn i legemiddeldata, verken fra Statens legemiddelverk eller fra produsentene (1). Firmaet SmithKline Beecham var det eneste som var...
Emil Lahlum, Knut W. Ruyter
26.06.2012
The first committees of research ethics were established in the mid-1960s, in the US and elsewhere, as a countermeasure to unethical research practices. It was recognised that leaving these...
Knut W. Ruyter
08.04.2011
Jacobsen, Knut A. Bioetikk i verdensreligionene Religion, medisin og teknologisk endring. 270 s. Oslo: Abstrakt forlag, 2010. Pris NOK 345 ISBN 978-82-7935-285-3 Det er all grunn til å ønske denne...
Knut W. Ruyter
13.12.2011
Lipstadt, Deborah E. The Eichmann trial 237 s. New York, NY: Schocken Books, 2011. Pris USD 25 ISBN 978-0-8052-4260-7 Forfatteren Deborah E. Lipstadt (f. 1947) er professor i moderne jødisk historie...
Emil Lahlum, Knut W. Ruyter
26.06.2012
Forskningsetiske komiteer ble opprettet fra midten av 1960-tallet i bl.a. USA som et mottiltak mot uetisk forskning. Man erkjente at det ikke er tilstrekkelig at vurderinger foretas av forskere selv...
Knut W. Ruyter
07.05.2013
Skirbekk, Helge Grimen, Harald Tillit i Norge 338 s, tab, ill. Oslo: Res Publica, 2012. Pris NOK 349 ISBN 978-82-8226-036-7 I møte med forskere og medlemmer av etikkomiteer fra land øst og sør i...
Ansgar Berg, Camilla Gjerstad, Knut W. Ruyter
23.02.2016
Genetiske undersøkelser er en stadig mer integrert del av helsetjenesten der genetisk utredning og medisinsk forskning ofte glir over i hverandre. Noen ganger kan det være vanskelig å avgrense hva...