Knut Tore Lappegård

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Tore Lappegård

Ingrid Petrikke Olsen, Børge Lillebo, Eirik Hugaas Ofstad, Arve Østlyngen, Knut Tore Lappegård
20.07.2021
Vil en desentralisering av medisinstudiene i Norge styrke utdanningen, avlaste universitetsklinikkene og samtidig øke rekrutteringen til distriktene? Forutsetningene for å utdanne leger har endret...
Kristina Barbara Slåtsve, Knut Tore Lappegård, Tor Claudi
11.01.2021
Vi leste med interesse kronikken «Hvor mange har diabetes i Norge i 2020?» av Stene og medarbeidere ( 1 ). Estimert prevalens av type 2-diabetes basert på informasjon fra Reseptregisteret om bruk av...
Bjørn Haug, Knut Tore Lappegård
20.11.2008
I kommentaren til vår artikkel i Tidsskriftet nr. 21/2008 hevder Knut Gjesdal & Eivind S. Platou at indikasjonen for pacemakerimplantasjon hos vår pasient var tynn ( 1 ). Vår motivasjon for å...
Asgeir Græsdal, Inger Aagnes, Knut Tore Lappegård
03.11.2005
Ifølge American College of Cardiologys retningslinjer for perioperative kardiovaskulære evalueringer ved ikke-kardial kirurgi vil omkring 25 % av større kirurgiske inngrep hos eldre over 65 år være...
Bjørn Haug, Knut Tore Lappegård
06.11.2008
Ettersom indikasjonsområdet for implanterbare kardiologiske innretninger utvides, vil flere yngre kvinner være aktuelle for slik behandling. Denne artikkelen viser at pacemakerbehandling kan la seg...
Knut Tore Lappegård, Anna Bjerre, Geir Erland Tjønnfjord, Tom Eirik Mollnes
20.10.2015
The complement system plays a central part in the body’s infection defence mechanism, but it is also involved in tissue homeostasis generally. Undesirable activation of the system occurs in...
Knut Tore Lappegård, Anna Bjerre, Geir Erland Tjønnfjord, Tom Eirik Mollnes
20.10.2015
Komplementsystemet er sentralt i infeksjonsforsvaret, men det deltar også i den generelle vevshomøostasen. Ved flere sykdommer skjer det en uhensiktsmessig aktivering av systemet, derfor...
Erik Waage Nielsen, Knut Tore Lappegård, Harald Thidemann Johansen
19.05.2015
I Tidsskriftet nr. 3/2015 omtales en randomisert studie av et nytt legemiddel mot hjertesvikt ( 1 ). Studien er finansiert av Novartis og publisert i New England Journal of Medicine ( 2 ). Legemidlet...