Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Hans Karsten Dahl døde etter kort tids sykdom 7.3. 2003. Han ble født i Drammen i 1919 og tok artium i 1939. Samme år ble han immatrikulert ved Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo. Studietiden ble preget av den annen verdenskrig. I 1943 ble han sammen med andre studenter arrestert og sendt til en arbeidsleir i Elsass. Han forble i fangenskap til krigens slutt. Etter hjemkomsten gjenopptok han studiene og ble cand.med. i 1948. Deretter arbeidet han i forskjellige legestillinger før han startet sin kirurgiske utdanning som kandidat ved Martina Hansen Hospital, hvor interessen ble vekket for pasienter med sykdommer og skader i bevegelsesapparatet. Dette preget hans videre veivalg.

  Etter kort tid som kirurg i utdanningsstilling ved sykehuset i Kristiansund og lengre tid som reservelege ved sykehuset i Halden ble han ansatt ved Kirurgisk avdeling ved Ullevål sykehus i 1957. Det ble hans arbeidssted resten av hans yrkesmessige karriere. Med basis i en bred generell kirurgisk utdanning la han her grunnlaget for sin videre kirurgiske virksomhet og sin funksjon som lærer for legestudenter og kandidater i spesialistutdanningen. Hans K. Dahl ble godkjent spesialist i generell kirurgi i 1958, i ortopedisk kirurgi i 1972. Han var i mange år assisterende overlege og avdelingsoverlege ved 3. avdeling før han i 1982 – 89 ble den første sjeflege ved Ullevål sykehus. I en periode som var preget av store forandringer fungerte han også som sykehusdirektør. Etter oppnådd pensjonsalder arbeidet Dahl som spesialrådgiver i Helsedirektoratet med spesielt ansvar for vurdering av faglig kompetanse til søkere av stillinger innenfor det offentlige helsevesen.

  Dahl var sterkt engasjert i den fagpolitiske diskusjonen og hadde mange tillitsverv. Han var formann i Norsk kirurgisk forening 1970 – 72, og ble utnevnt til æresmedlem i 1986. Han var leder av Den kirurgiske forening i Oslo, som stod hans hjerte meget nær i alle år. Han var fra 1971 medlem i Landsstyret i Legeforeningen, medlem av Sentralstyret 1977 – 78 og var formann i Overordnede legers forening 1973 – 77.

  Tallrike studiereiser til utlandet førte til kontakter som fikk stor betydning for videre utvikling av bruddbehandling i Norge. Etter Dahls initiativ ble det første, desentraliserte internatkurset i norsk kirurgi avholdt på Voss i 1972. «Vossakurset» med teoretiske forelesninger og praktiske øvelser i bruddbehandling er senere avholdt hvert år og er obligatorisk for spesialutdanning i generell og ortopedisk kirurgi. Dahl ledet disse kursene i 20 år, og kurset forble hans hjertebarn.

  Han var korresponderende medlem i Svensk kirurgisk forening. Kontakten med den sveitsiske Arbeidsgruppen for Osteosyntesespørsmål (AO) førte til at han, da AO International ble stiftet i 1972, ble den første representanten for denne gruppen i Skandinavia. Da AO-stiftelsen i fjor sommer hadde sitt årsmøte i Oslo, var han æresgjest.

  Hans rolle som pioner i forbindelse med innføringen av artroplastikk i hofteleddet i Norge var betydningsfull, og «Hofte-Dahl» vil for mange av oss alltid være synonymt med Hans Karsten Dahl. I 1965 ble han tildelt HM Kongens Gullmedalje for sitt kliniske arbeid omkring hofteleddets stabilitet.

  Med Hans Karsten Dahls bortgang har norsk og nordisk kirurgi mistet en foregangsmann. Slike foregangsmenn trenger vi også i fremtiden. Vi, som søker å bringe arven videre når det gjelder undervisning og utdanning av kirurger, takker for hans innsats og lyser fred over hans minne.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media