Knut Ståle Erga

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Ståle Erga

Per Ivar Hoff, Jian Chen, Knut Ståle Erga, Ole Rossvoll, Ole-Jørgen Ohm
04.03.2004
Atrieflimmer forekommer med økende hyppighet fra ca. 35 års alder, og prevalensen er mer enn 7 % hos personer over 75 år ( 1 ). Det er et klinisk problem på grunn av symptomer ved høy hjertefrekvens...
Jian Chen, Ole-Jørgen Ohm, Per Ivar Hoff, Ole Rossvoll*, Knut Ståle Erga, Svein Færestrand
20.03.2001
Atrieflutter ble første gang beskrevet av W.A. Jolly og B.A. Ritchie i 1911 (1). Gjennom de påfølgende tiår har omfattende undersøkelser gitt økende forståelse om arytmimekanismen, mens patogenesen...
Ole-Jørgen Ohm, Jian Chen, Per Ivar Hoff, Ole Rossvoll*, Knut Ståle Erga, Svein Færestrand
20.03.2001
Farmakologisk behandling, elektrokonvertering med likestrømssjokk og forskjellige hjertestimuleringsteknikker er gjennom flere år blitt benyttet for å behandle pasienter med atrieflutter. Imidlertid...