Knut Liseth

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Liseth

Håkon Reikvam, Unni Sandaker Blom, Einar Kristoffersen, Knut Liseth, Øystein Bruserud, Tor Hervig
26.02.2009
Granulocyttransfusjon er blitt brukt i klinisk medisin i over 40 år. Indikasjonen har vore alvorleg, langvarig eller komplisert infeksjon og nøytropeni. På grunn av biverknader, spesielt...
Knut Liseth
01.07.2004
Vi takker for kommentaren og beklager at våre historiekunnskaper var ufullstendige på dette området. Undertegnede har nå lest Storm-Mathisens artikkel og synes den var svært interessant.
Knut Liseth, Jenny Foss Abrahamsen, Roald Ekanger, Ingerid Nesthus, Malvin Steinar Sjo
20.05.2004
Høydosebehandling med autolog stamcellestøtte tilbys et fåtall pasienter med malign sykdom ved regionsykehusene i Norge. Pasientene må ha sykdom som er følsom for kjemoterapi ( 1 ). For tidligere...
Knut Liseth
14.01.2014
Meyers, Robert A. Stem cells From biology to therapy. 2 bd. 778 s, tab, ill. Chichester: Wiley-Blackwell, 2013. Pris GBP 205 ISBN 978-3-527-32925-0 Denne utgivelsen består av to bind og er av meget...