Knut Hordnes

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Hordnes

Knut Hordnes, Karina Koller Løland, Egil Bovim
27.04.2020
Surprisingly many nursing home patients can be asymptomatic even after having tested positive for SARS-CoV-2. We would like to share our experience from contact tracing at a nursing home in Bergen...
Knut Hordnes, Karina Koller Løland, Egil Bovim
22.04.2020
Overraskende mange sykehjemspasienter kan være asymptomatiske ved påvist smitte med sars-CoV-2. Vi vil dele vår erfaring med smitteoppsporing ved et sykehjem i Bergen. Da det ble klart at det var...
Rolf Kirschner, Bjørn Backe, Knut Hordnes
01.02.2007
Valg av strategi mot tidlig sykdom med gruppe B-streptokokker (GBS) hos nyfødte er et komplisert tema, og vår kommentarartikkel var ikke ment å være uttømmende. Vi er ikke sikre på at nåværende...
Knut Hordnes
26.02.2009
Gudim, HB Juvkam, KH. Gynekologi Kort og godt. 280 s, tab, ill. Oslo: Universitetsforlaget, 2008. Pris NOK 299 ISBN 978-82-15-00790-8 Gynekologi. Kort og godt bygger på forfatternes tidligere...
Rolf Kirschner, Bjørn Backe, Knut Hordnes
29.11.2006
Bruk av hurtigtest for screening på gruppe B- streptokokker ved svangerskapskontroller, slik markedsføring oppfordrer til, er dårlig medisin og i strid med norske retningslinjer. Orion Diagnostica...
Knut Hordnes
20.03.2000
Cochrane-basens systematiske oversikter over kontrollerte randomiserte forsøk har sitt utgangspunkt i fødselshjelpen, og innen dette fagområdet finnes det en rekke omfattende oversikter. En av disse...
Pål Øian, Ole-Erik Iversen, Knut Hordnes, Bjørn Backe
29.11.2011
Det er sterke reaksjoner i de gynekologiske fagmiljøene på at grundig gjennomarbeidede og kunnskapsbaserte kliniske retningslinjer settes til side ved et politisk pennestrøk. Når slutter fag å være...
Pål Øian, Ole-Erik Iversen, Knut Hordnes, Bjørn Backe
29.05.2012
I en kommentarartikkel i Tidsskriftet nr. 6/2012 kommer professor Ivar Sønbø Kristiansen med noen betraktninger om evidensbasert medisin ( 1 ). Han bruker debatten om hvilken HPV-test som er best...