Knut Hegbom

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Hegbom

Harald Vik-Mo, Morten Slette, Knut Hegbom
14.02.2008
Acetylsalisylsyre og tienopyridinar (klopidogrel og tiklopidin) blir brukt for å hindre trombotiske komplikasjonar etter perkutan koronar intervensjon (PCI) med innlegging av intrakoronar stent...
Harald Vik-Mo, Morten Slette, Knut Hegbom
14.02.2008
Acetylsalicylic acid and thienopyridines (clopidogrel and ticlopidine) are used to avoid thromboembolic complications after insertion of an intracoronary stent during percutaneous coronary...
Harald Vik-Mo, Knut Hegbom
22.04.2004
Acetylsalisylsyre og warfarin har en sentral plass i behandlingen av pasienter med tromboemboliske sykdommer. Det er godt dokumentert at acetylsalisylsyre reduserer både dødelighet og nye iskemiske...
Torvald Espeland, Knut Bjørnstad, Knut Hegbom, Tore Graff Salvesen, Knut Haakon Stensæth
17.11.2015
Akutte brystsmerter med ST-elevasjoner i EKG er en daglig problemstilling i sykehusmottaket. Myokardinfarkt er den vanligste årsaken, men når man ikke finner stenotiske koronarkar, må annen årsak til...