Knut Hagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel

Knut Hagen er spesialist i nevrologi, professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU og medisinskfaglig rådgiver ved Klinisk forskningsenhet Midt-Norge, St. Olavs hospital.

Artikler av Knut Hagen
Laget av Ramsalt med Ramsalt Media