Knut Hagen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Knut Hagen

Anne Hege Aamodt, Marte Helene Bjørk, Karl Bjørnar Alstadhaug, Guttorm Eldøen, Aud Nome Dueland, Tine Poole, Knut Hagen, Kjersti Grøtta Vetvik, Hilde Karen Ofte, Julie Sønnervik, Espen Saxhaug Kristoffersen, Bendik Slagsvold Winsvold, Christofer Lundqvist, Ståle O. Sagabråten
08.04.2019
Diagnosing different types of headache correctly can be challenging, but is the most important prerequisite for optimal treatment. Controlled use of acute medications and prophylaxis is recommended...
Anne Hege Aamodt, Marte Helene Bjørk, Karl Bjørnar Alstadhaug, Guttorm Eldøen, Aud Nome Dueland, Tine Poole, Knut Hagen, Kjersti Grøtta Vetvik, Hilde Karen Ofte, Julie Sønnervik, Espen Saxhaug Kristoffersen, Bendik Slagsvold Winsvold, Christofer Lundqvist, Ståle O. Sagabråten
03.04.2019
Korrekt diagnostikk av ulike hodepinetyper kan være utfordrende, men det er den viktigste forutsetningen for optimal behandling. Det anbefales kontrollert bruk av anfallsmedisin og forebyggende...
Knut Hagen
25.06.2009
Orienteringsløper med godkjent antrekk som dekker hele kroppen unntatt hode, hals og hender, i henhold til regler innført i 1967. Illustrasjonsfoto © Espen Bratlie/Samfoto Turer i skog og mark regnes...
Knut Hagen, Lars Jacob Stovner
29.11.2006
Migrene er en kvinnedominert lidelse som forekommer hos en av fire i fertil alder ( 1 ). Hormonelle svingninger er av betydning for anfallsforekomsten, og økte, men stabile hormonnivåer utover i...
Knut Hagen
10.04.2003
Hodepine medfører nedsatt livskvalitet og betydelig sykefravær for mange ( 1  –  5 ). I denne artikkelen omtales noen resultater fra Head-HUNT, en delundersøkelse i Helseundersøkelsen i Nord-...
Knut Hagen
09.10.2003
Om lag én av ti voksne lider av migrene, flere kvinner enn menn ( 1 ). Patofysiologien er ennå ikke fullstendig kartlagt, og det er fortsatt diskusjon om den primære funksjonsforstyrrelsen er av...
Knut Hagen
30.05.2002
Hensikten med denne avhandlingen var å kartlegge forekomst av migrene og annen hodepine i Nord-Trøndelag. Mulige årsaker til hodepine er evaluert gjennom både tverrsnittsundersøkelser og prospektive...
Kristian Bernhard Nilsen, Magne Arve Flaten, Knut Hagen, Dagfinn Matre, Trond Sand
07.10.2010
Smerter er et stort problem for mange pasienter. Kunnskap om smertemekanismer er viktig for klinikere som ønsker å gi god smertebehandling. En inngående forståelse av smertefysiologi er også viktig...
Lars Jacob Stovner, Erling Tronvik, Knut Hagen
15.05.2012
Forebyggende behandling bør tilbys flere migrenepasienter enn i dag, og primærleger bør kjenne indikasjonen og kunne administrere behandlingen. I utprøvningen er det viktig med langsom opptrapping,...